Јавне набавке

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

7. Позив за подношење понуде ЈН бр 2/2019.

6.3. Конкурсна документација Партија бр. 3. ,,Монографске публикације за одељење старе и ретке књиге“, ЈН бр. 2/2019.

6.2. Конкурсна документација Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за одељење у Костолцу“, ЈН бр. 2/2019.

6.1. Конкурсна документација Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора, Пожаревац“, ЈН бр. 2/2019.

14.2.Обавештење о закљученом уговору партија 2

14.1.Обавештење о закљученом уговору партија 1

10. Одлука о додели уговора 

7.2. Конкурсна документација Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за Одељење у Костолцу“, ЈН бр. 1-2019.

7.1. Конкурсна документација Партија бр. 1. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора“ Пожаревац, ЈН бр. 1-2019

7. Позив за подношење понуде ЈН бр 1-2019.

План јавних набавки-2019

16.4 Обавештење о закљученом уговору партија 4

16.3 Обавештење о закљученом уговору партија 3

16.2 Обавештење о закљученом уговору партија 2

16.1 Обавештење о закљученом уговору партија 1

10. Одлука о додели уговора 

7.4 Конкурсна документација – Партија бр. 4. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора за Одељење у Костолцу“, ЈН бр. 2-2018.

7.3 Конкурсна документација – Партија бр. 3. ,,Домаћа и преведена књижевност, Пожаревац“, ЈН бр. 2-2018.

7.2 Конкурсна документација – Партија бр. 2. ,,Нови наслови домаћих и страних аутора“ Пожаревац, ЈН бр. 2-2018.

7.1 Конкурсна Документација – Партија бр. 1. ,,Монографске публикације за Одељење старе и ретке књиге’’

7 Позив за подношење понуде ЈН бр.2-2018

16.4 Oбавештење о закљученом уговору партија 4 

16.3 Oбавештење о закљученом уговору партија 3 

16.2 Oбавештење о закљученом уговору партија 2 

16.1 Oбавештење о закљученом уговору партија 1 

10. Odluka o dodeli ugovora 01-18 

Конкурсна документација ЈН бр. 1-2018 

Позив за подношење понуде ЈН 1-2018 

План јавних набавки-2018 

Позив за подношење понуде  

Конкурсна документација 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија 1  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ партија 2  

Позив за подношење понуде  

Конкурсна документација партија 1  

Конкурсна документација партија 2  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   партија 1  

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија 2 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  партија 3