ДРУГ И ДРУГАРИЦА-ИГРА БЕЗ ГРАНИЦА

У нашој Библиотеци, у оквиру ,,Дечје недеље“, 9. октобра 2019, одржана је радионица ,,Друг и другарица-игра без граница“. Радионицу је водила виша књижничарка, Славица Вучинић. Ученици ОШ ,,Свети Сава“ и ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ разговарали су о начинима комуникације, неспоразумима и како их превазићи, о прихватању различитости, о томе како слушати да би се разумео саговорник.
Радионица је осмишљена у циљу превенције насиља међу ученицима у школи, увиђања разлога због којих долази до неспоразума, проналажења различитих начина за дружење и пријатељство.


Свако бира пријатеља према себи, својим навикама, схватањима, размишљањима. Право и искрено пријатељство не познаје љубомору, себичност и друге емоције које могу да унесу немир и раздор. Пријатељска љубав је несебична, узајамна и никад не престаје. Како каже једна пословица: ,,Нађи времена за пријатељство, то је пут до среће!“