ПРОЛЕЋЕ

Пролеће – комбинована техника  .

Материјали : декор гума, филц, папир, фломастери, лепак.

Узраст : шест до осам година .