РОБОТЕКА

Пројекат „РОБОТЕКА“ Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац

Пројекат „Роботека“ обухвата рад са неколико категорија корисника Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац које припадају Дечјем одељењу и Одељењу за младе: ученицима основних школа од петог до осмог разреда, средњошколцима и студентима.

LEGO EDUCATION је програм специјално осмишљен да буде подршка у раду са основцима, средњoшколцима и студентима и то су категорије корисника Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац којима желимо да понудимо нове услуге из области информационих технологија.
Програми обухваћени овим системом учења су корисни за развијање креативности, критичког мишљења и самосталности, подстицајно делују у главним областима развоја деце и младих – социјално-емоционалном, когнитивном, креативном и физичком.
Коришћењем LEGO MINDSTORMS EV3 робота у радионицама подстиче се међусобна сарадња учесника и стимулише учење путем реалних решавања проблема. Циљним групама се приближавају рачунарство и програмирање, природне науке, математика и нове технологије. Роботека
Користи оваквог начина учења су вишеструке – уз склапање, програмирање и задавање команди роботима, на паметан, брз и забаван начин се развијају природна радозналост, нове вештине и самопоуздање.
Овакав вид рада са младима подржава STEM (Science, Tehnology, Engieneering and Mathematics – наука, технологија, инжењерство и математика) концепт у процесу учења.
Значај пројекта „Роботека“ огледа се у пружању подршке индивидуалном и неформалном образовању деце и младих у складу са њиховом потребом за иновацијама, кроз квалитетно коришћење слободног времена и стицање нових вештина и знања из области програмирања и роботике.
Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац реализацијом овог пројекта жели да кроз развој и образовање младих, придобије нове и задржи већ постојеће кориснике, јер рад са младима подразумева велику флексибилност и тражење нових решења пошто млади воле промене.
Учествовањем у радионици „Роботека“, корисницима Дечијег одељења и Одељења за младе било би омогућено да сагледају савремену библиотеку из друге перспективе, отварањем читавог низа могућности кроз инспиративне и едукативне садржаје, тако да библиотека постане место за интелектуални, емоционални и социјални развој младих људи кроз изражавање сопствене даровитости, креативности и оригиналности коришћењем савремених едукативних средстава попут Lego EV3 Mindstorms робота.
Роботека„EduLab“ – удружење грађана, организује тренинг едукатора у коришћењу Lego Education комплета кроз једнодневне обуке „Упознавање са комплетом и основе програмирања“ и „Упознавање са комплетом и напредни облици програмирања, примери добре праксе“. Драгана Глишић Живановић (Одељење за младе) и Александра Миленковић (Дечје одељење) 5. и 7. новембра, присуствовале су обуци и упознале се са основним деловима комплета и сновама програмирања робота. Следећа фаза је формирање група заинтересованих ученика, које ће имати по десет полазника јер је оптимално да на сваком комплету робота ради по двоје ученика и радионице ће почети са ученицима основних школа.
Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац је новчана средства за пројекат „Роботека“ добила на конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање и суфинансирање пројеката из области библиотечко-информационе делатности и намењена су за набавку 5 комплета Lego EV3 Mindstorms робота и лаптопова.